"Klidná moře nevychovají dobré námořníky"
— název písničky, autorem je Neck Deep

O škole

Cílem Školy v roubence je vychovávat děti zdravě odvážné, které

  • jsou otevřené a vidí svět v souvislostech.
  • si přirozeně vytváří svůj názor a umí jej sdělit ostatním.
  • umí spolupracovat a nebojí se chyb.
  • ví, jak řešit konflikty a různé překážky.
  • jsou empatické a solidární se slabšími.

Škola v roubence usiluje při vzdělávání dětí o udržení rovnováhy mezi svobodou a řízeností, přítomným okamžikem a plánováním, školou jako institucí a jejím užitečným propojením s reálným světem. Je místem, kde se děti učí pro život, ne pro učitele či rodiče. Je místem, kde jsou děti hodnocené za svůj nebo společný posun, a ne trestány za chyby.

Ve spolku “Škola v roubence” sdružujeme rodiče a děti na domácím vzdělávání. Jedním z klíčových principů naší školy je, že každá rodina má i přímou pedagogickou povinnost, typicky v oblasti své profese nebo svého zájmu. Děti tak tráví čas nejen s aprobovanými pedagogy a odborníky na danou oblast, ale především se svými dospěláky. Přispíváme tak k tvorbě komunity a rozvíjení vztahů mezi dětmi a dospělými. 
Pro děti připravujeme učební bloky, odborné exkurze, sportovní aktivity, řemeslné dílny i zážitkové semináře.
Pomáháme dětem vytvořit učební plány a dodržovat logický sled učiva.
Podporujeme v nich přirozenou zvídavost, radost z objevování, samostatnost a zdravou sebedůvěru.
Klademe důraz na pochopení problematiky do hloubky.
Děti jsou vedeny ke spolupráci, vzájemnému respektu, kultivované komunikaci a schopnosti prezentovat výsledky jejich prací.
Pro rodiče pořádáme metodické semináře a workshopy.

Tým dospěláků připravující a realizující výuku zahrnuje velké množství inspirativních osobností s profesním přesahem do nejrůznějších oblastí – uměním počínaje přes psychologii, vědu, techniku až po řemeslné činnosti a učitelství, od vedení neziskových organizací až po řízení komerčních firem. Máme tak možnost zprostředkovat dětem různorodou realitu a umožnit jim hledání jejich vlastní cesty. Snažíme se demonstrovat dětem, že správnou cestou jak řešit názorové rozdíly je demokratická diskuze a hledání nejvhodnějšího řešení ve prospěch celku.

Škola v roubence funguje od září 2018. Aktuálně se ve škole vzdělává 26 žáků na prvním i druhém stupni. Hlavní část výuky probíhá v budově bývalé školy v obci Radostná pod Kozákovem - Volavec.

Rozhovor o naší škole pro Rozcestník komunitních škol (Veronika Vieweghová s Olou a Janou)

Krátký článek o tom, jak Škola v roubence zvládá dobu s Covid-19.

 

Spolupracujeme

 

ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU AV ČR

Výzkumné centrum TOPTEC

ZŠ MASARYKOVA TANVALD

            PRUSA RESEARCH        

POST BELLUM

SÁZÍME STROMY

  OBEC RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM

POLPUR spol. s r.o.

 

 

Podporují nás (děkujeme!)

 

      Děkujeme firmě VYVA PLAST s.r.o. za vybavení naší školy nábytkem.

      

Aktuálně

Škola v přírodě

24.6.2021 Konec školního roku znovu na Hájence s cílem dostat všechny na palubu.. více...

Červnové PROJEKTY

18.6.2021 Po přezkoušení jsme se znovu vrhli na projekty... více...

3D tisk - kam jsme se dostali s našimi projekty

3.6.2021 Webmaster se konečně dostal k aktualizaci webu - tak tady je první z novinek.. více...