"Klidná moře nevychovají dobré námořníky"
— název písničky, autorem je Neck Deep

O škole

Cílem Školy v roubence je vychovávat děti zdravě odvážné, které

  • jsou otevřené a vidí svět v souvislostech.
  • si přirozeně vytváří svůj názor a umí jej sdělit ostatním.
  • umí spolupracovat a nebojí se chyb.
  • ví, jak řešit konflikty a různé překážky.
  • jsou empatické a solidární se slabšími.

Škola v roubence usiluje při vzdělávání dětí o udržení rovnováhy mezi svobodou a řízeností, přítomným okamžikem a plánováním, školou jako institucí a jejím užitečným propojením s reálným světem. Je místem, kde se děti učí pro život, ne pro učitele či rodiče. Je místem, kde jsou děti hodnocené za svůj nebo společný posun, a ne trestány za chyby.

Ve spolku “Škola v roubence” sdružujeme rodiče a děti na domácím vzdělávání. Jedním z klíčových principů naší školy je, že každá rodina má i přímou pedagogickou povinnost, typicky v oblasti své profese nebo svého zájmu. Děti tak tráví čas nejen s aprobovanými pedagogy a odborníky na danou oblast, ale především se svými dospěláky. Přispíváme tak k tvorbě komunity a rozvíjení vztahů mezi dětmi a dospělými. 
Pro děti připravujeme učební bloky, odborné exkurze, sportovní aktivity, řemeslné dílny i zážitkové semináře.
Pomáháme dětem vytvořit učební plány a dodržovat logický sled učiva.
Podporujeme v nich přirozenou zvídavost, radost z objevování, samostatnost a zdravou sebedůvěru.
Klademe důraz na pochopení problematiky do hloubky.
Děti jsou vedeny ke spolupráci, vzájemnému respektu, kultivované komunikaci a schopnosti prezentovat výsledky jejich prací.
Pro rodiče pořádáme metodické semináře a workshopy.

Tým dospěláků připravující a realizující výuku zahrnuje velké množství inspirativních osobností s profesním přesahem do nejrůznějších oblastí – uměním počínaje přes psychologii, vědu, techniku až po řemeslné činnosti a učitelství, od vedení neziskových organizací až po řízení komerčních firem. Máme tak možnost zprostředkovat dětem různorodou realitu a umožnit jim hledání jejich vlastní cesty. Snažíme se demonstrovat dětem, že správnou cestou jak řešit názorové rozdíly je demokratická diskuze a hledání nejvhodnějšího řešení ve prospěch celku.

Škola v roubence funguje od září 2018. Aktuálně se ve škole vzdělává 25 žáků na prvním i druhém stupni. Hlavní část výuky probíhá v budově bývalé školy v obci Radostná pod Kozákovem - Volavec.

Rozhovor o naší škole pro Rozcestník komunitních škol (Veronika Vieweghová s Olou a Janou)

Podcast převážně o škole (v podání Oly)

Krátký článek o tom, jak Škola v roubence zvládá dobu s Covid-19.

 

             

Spolupracujeme

 

ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU AV ČR

Výzkumné centrum TOPTEC

ZŠ MASARYKOVA TANVALD

            PRUSA RESEARCH        

POST BELLUM

SÁZÍME STROMY

  OBEC RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM

POLPUR spol. s r.o.

 

 

Podporují nás (děkujeme!)

 

      Děkujeme firmě VYVA PLAST s.r.o. za vybavení naší školy nábytkem.

      

Aktuálně

Nabízíme několik volných míst pro děti na prvním stupni

9.4.2021 Můžeme přijmout pár dětí do 1.,2.,4.třídy... více...

Lednové individuální projekty a školní konference

1.2.2021 .. aneb na tři týdny si udělej školu podle sebe.. více...

Spolupráce s PRUSA RESEARCH

21.1.2021 Práce na 3D tiskárně. Máme po přezkoušení, tak jedeme dál... více...